Smart World Asia Co., Ltd.

 

Work and Travel USA

โปรแกรม Work and Travel USA เป...

 

Internship/Career Training USA

โครงการ Internship USA นี้...

 

Internship New Zealand

การฝึกงานในประเท...

 

Internship Program Australia

บริษัทฮัลโล เวิลด...

 

Work and Study UK

คุณอยากทำงานในปร...

รายละเอียดโครงการ

Hello World Internship Program Australia โปรแกรมฝึกงานในประเทศออสเตรเลีย สำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาภาษา ความสามารถ ได้รับประสบการณ์ดีๆ กลายเป็นบุคคลแถวหน้าในอนาคต เรียนรู้วัฒนธรรมและการทำงานร่วมกับชาวออสซี่ ข้อมูลโครงการ Program Information

Professional Internship Program (PIP) ทำให้ผู้สมัครได้รับโอกาสในการทำงานและได้รับประสบการณ์ในสาขาที่ตนกำลังศึกษาในหลากหลายสาขา ตำแหน่งงานจะเป็นลักษณะการฝึกงานที่ไม่มีค่าตอบแทนและมีทั่วไปตามเมืองใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย ฮัลโล เวิลด์จะจัดหาโปรแกรมการฝึกงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติการศึกษาของผู้สมัคร ระยะเวลาการฝึกงานแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้สมัคร ระยะเวลาการฝึกงานที่สั้นที่สุดอยู่ที่ 6 สัปดาห์และนานที่สุด 6 เดือน

ผู้สมัคร สามารถเลือกฝึกงานในสาขาดังต่อไปนี้เพื่อเราจะสรรหาบริษัทที่เหมาะสมให้กับผู้ฝึกงาน

 

 • บัญชี
 • การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
 • การเกษตร
 • ศิลปะ
 • การเงินและธนาคาร
 • การศึกษา
 • วิศวกรรม
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ป่าไม้
 • ราชการ
 • กราฟฟิคดีไซน์ *
 • สุขภาพ
 • การโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ทรัพยากรบุคคล
 • ไอที

 

 • กฏหมายและการเมือง *
 • ภาษาศาตร์
 • สื่อสารมวลชน *
 • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • ถ่ายภาพ *
 • รัฐศาสตร์
 • ค้าปลีก
 • การขายและการตลาด
 • สังคมศาสตร์
 • กีฬา
 • โทรคมนาคม
 • การค้า
 • การท่องเที่ยว
 • ค้าส่ง

… และอื่นๆอีกมากมาย

*ในบางสาขาอาจต้องใช้เวลาในการค้นหานานกว่าและ/ หรือต้องการเอกสารอื่นประกอบเช่น แฟ้มผลงาน

โปรดสังเกต: ตามข้อบังคับของทางราชการจะไม่มีตำแหน่งงานในที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์เป็นต้น สำหรับผู้ฝึกงาน

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกงานในออสเตรเลียคือ

 • ประวัติการทำงานในต่างประเทศ
 • การได้หน่วยกิตเพิ่มเติมในวิชาที่ตนกำลังศึกษา
 • พัฒนาภาษาอังกฤษในที่ทำงาน
 • สร้างสายสัมพันธ์กับบริษัทระดับนานาชาติ
 • มีโอกาสได้รับเลือกให้ทำงานกับมืออาชีพ
 • เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • เรียนรู้และเข้าใจการระบบและจริยธรรมในการทำงานกับคนออสเตรเลีย
 
You are here: หน้าเเรก ข้อมูลโครงการ